O nas- stomatolog Piaseczno - Warszawa Centrum Medycznego CMP

Centrum Medyczne CMP to wieloprofilowa sieć przychodni posiadających jedną placówkę w Piasecznie i sześć w Warszawie. Stomatologia CMP to dział Centrum Medycznego CMP, który dostępny jest trzech naszych placówkach CMP Piaseczno, CMP Białołęka oraz CMP Ochota.

Zespół naszych stomatologów i ortodontów stanowią:
 

lek Woźniakowski Jan

lek. Borychowska Elżbieta

Lek. stom. Elżbieta Borychowska absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada doświadczenie w przyjmowaniu małych pacjentów oraz cechuje ją duża cierpliwość do pacjentów. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją oraz pedodoncją. Przyjmuje dorosłych i dzieci od 2 roku życia. Dodatkowe zainteresowania: jazda na rowerze, dobra książka i kino.

lek. Ćwierz-Drabek Luiza

Lekarz stomatolog Luiza Ćwierz – Drabek, specjalista w zakresie stomatologii, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła wiele kursów specjalistycznych, w tym: „Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących cz. I oraz cz. II”; „Biominimalizm w ortodoncji”; „Współczesna ortodoncja i ortopedia szczękowa”; „Leczenie systemem samoligaturującym: fakty, mity i badania naukowe”; „Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego”. Doktor przyjmuje dorosłych oraz dzieci w ramach leczenie ortodontycznego. Znajomość języka angielskiego. Ortodoncja jest dziedziną stomatologii, zajmującą się profilaktyką, leczeniem wad zgryzu oraz  innych wad szczękowo-twarzowych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia prowadzona przez ortodontę wpływa nie tylko na właściwe stosunki międzyzębowe, lecz także na proporcje dolnego i środkowego odcinka twarzy, stąd coraz częściej ortodoncja nazywana jest ortopedią szczękową, względnie zachowawczą ortopedią szczękową. Prawidłowe ustawienie zębów nie tylko zmniejsza skłonność do próchnicy, ale poprawia także wymowę oraz sprzyja dobremu samopoczuciu.

lek. Dąbrowski Jarosław

Lekarz stomatolog Jarosław Dąbrowski, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Wojskowo - Lekarskim oraz Lekarsko - Dentystycznym, specjalista w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej. Staże odbywał w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Łodzi, gdzie obecnie także pracuje jako asystent. Doktor zajmuje się także chirurgią stomatologiczną jak również implantologią. Znajomość języka angielskiego. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję. 

lek. Gilewicz Joanna

Lek. Joanna Gilewicz, stomatolog, w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo twarzowej, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologicznej. Doświadczenie zdobyła w Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi oraz w Klinice Chirurgii Plastycznej SPSK im prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Ukończyła kursy m. in. „ Złamania szkieletu czaszkowo- twarzowego – ich rozpoznawanie, klasyfikacja i leczenie”; „Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi, kierunki szerzenia się oraz zasady leczenia ropni i ropowic części twarzowej czaszki”; „Złamania oczodołu – ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie”; „Choroby zatok szczękowych - ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie”; „Etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie chorób stawów skroniowo- żuchwowych”; „Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki – ich rozpoznawanie i leczenie”. Bierze udział w szkoleniach oraz sympozjach naukowych. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 10 r. z. Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański. Dodatkowe zainteresowania: pływanie, nurkowanie, tenis, fotografia, narciarstwo. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.    

Lek. Kacprzyńska Magdalena

Lekarz stomatolog Magdalena Kacprzyńska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła kurs „Estetyczna odbudowa warstwowa zębów materiałami kompozytowymi”. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, profilaktyką, endodoncją i pedodoncją. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci bez ograniczeń wiekowych. Dodatkowe zainteresowania: muzyka i fitness. Znajomość języka angielskiego. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

lek. Kaczyński Dariusz

Lekarz stomatolog Dariusz Kaczyński, specjalista z zakresu stomatologii, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Lekarz z wieloletnim doświadczeniem, zajmuje się stomatologią zachowawczą oraz endodoncją. Regularnie uczęszcza na kursy i szkolenia m. in.: „Stany zagrożenia życia i pierwsza pomoc medyczna w stomatologii”, „Resuscytacja krążeniowo - oddechowa z elementami ratownictwa medycznego”, „Włókna szklane w stomatologii”, „Prawidłowe opracowywanie kanałów korzeniowych zębów metodą ręczną i maszynową”. Znajomość języka angielskiego. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

lek. Kurnicka Krasimira

Lekarz stomatolog Krasimira Czarijska - Kurnicka, specjalista z zakresu stomatologii, absolwentka Akademii Medycznej w Sofii. Zajmuje się stomatologią zachowawczą i endodoncją. Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w ZOZ w Skarżysku - Kamiennej. Bierze udział w sympozjach, kongresach oraz kursach, m. in. „Leczenie endodontyczne zębów – perforacje, leczenie powtórne”, „Diagnostyka radiologiczna chorób przyzębia”, „Zasady postępowania z tkankami miękkimi obszaru śluzówkowo - dziąsłowego w różnych procedurach stomatologicznych”, „Diagnostyka w trudnych przypadkach endodontycznych” oraz w wielu innych związanych z tematyką zawodową. Doktor konsultuje dzieci i dorosłych. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

lek. Kurnicki Krzysztof

Lekarz stomatolog Krzysztof Kurnicki, specjalista z zakresu stomatologii, absolwent Akademii Medycznej w Sofii. Zajmuje się stomatologią zachowawczą oraz protetyką. Doświadczenie zdobył pracując m.in. w ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Bierze udział w sympozjach, kongresach oraz kursach, m. in. „Diagnostyka zmian błony śluzowej jamy ustnej w praktyce lekarza stomatologa”, „Różne typy i platformy implantów w zastosowaniu klinicznym”, „Adhezja i retencja w praktyce stomatologicznej”, „Alergie w stomatologii”. Doktor konsultuje dorosłych i dzieci od 7 r. ż.  Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

lek. Olszewska Agnieszka

Lekarz stomatolog Agnieszka Olszewska – specjalista z zakresu stomatologii, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła liczne kursy z zakresu periodontologii, chirurgii i protetyki m.in. „Chirurgia wierzchołkowa w endodoncji”, „Terapia resekcyjna”, „Zaawansowane technologie w leczeniu endodontycznym”, „Odbudowa zębów po leczeniu”. Przyjmuje pacjentów z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, periodontologii, protetyki i chirurgii. Przyjmuje osoby dorosłe i dzieci bez ograniczeń wiekowych. Znajomość języka angielskiego. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

lek. Piskorska Halina

Lekarz stomatolog Halina Piskorska, specjalista z zakresu stomatologii, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła kursy w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki. Doktor przyjmuje dorosłych i dzieci w przychodni CMP. Dodatkowe zainteresowania: podróże, książki oraz śledzenie nowości medycznych. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.  

lek. Poczobutt-Zaleska Sabina

Lekarz stomatolog Sabina Poczobutt - Zaleska, specjalista z zakresu stomatologii, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, protetyką, pedodoncją, chirurgią stomatologiczną oraz endodoncją. Stale podnosi swoje kwalifikacje, odbyte  kursy i szkolenia: „Siła wkładu włókna szklanego”, „Badanie przesiewowe wspomagające wykrywanie stanów patologicznych jamy ustnej – system ViziLite Plus”, „Odbudowa porcelanowa w odcinku przednim”. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci w każdym wieku. Dodatkowe zainteresowania: podróże, czytanie książek. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

lek. Radomska Liliana

Lek. Liliana Radomska, specjalista w zakresie Stomatologii Ogólnej, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu endodoncji m.in. : „Zmiany resorpcyjne, perforacje, zaostrzenia i urazy-  proste odpowiedzi  na dylematy endodontyczne”, „ Jak Feniks z popiołów.. Open Your endodontic eyes Hyflex CM CanalPro CL- idealny duet endodontyczny”, “ Rozwiązywanie problemów z powtórnym leczeniu kanałowym”, „ AET Anatomiczna Technika Endodontyczna – minimalne inwazyjne opracowanie oraz trójwymiarowe wypełnienie kanałów korzeniowych”, „ Techniki usuwania wkładów koronowo- korzeniowych i złamanych narzędzi kanałowych oraz chirurgia endodontyczna”, „ Prosta Endodoncja. Mechaniczne opracowanie kanałów koronowo- korzeniowych”, „ Opracowanie kanałów korzeniowych. Praca z mikroskopem”, „ Endodocja i włókna szklane inaczej”, „ Sztuka endodoncji. Systemowe modelowanie, czyszczenie i obturacja”. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 10 roku życia. Dodatkowe zainteresowania: rodzina, piłka siatkowa, narty, bieganie, podróże, czytanie książek. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

lek. Ramaniuk Maryna

Lekarz stomatolog Maryna Ramaniuk, specjalista z zakresu stomatologii, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Staż podyplomowy w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła kursy: „Zastosowanie włókien szklanych we współczesnej stomatologii, odbudowy estetyczne”, „Powtórne leczenie endodontyczne”, „Kliniczne postępowanie przy wykonywaniu uzupełnień całoceramicznych”. Brała udział w II Sympozjum Implantologicznym. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, estetyczną, endodoncją, chirurgią, protetyką oraz pedodoncją. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 3 roku życia. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

lek. Szuta Jarosław

Lekarz Stomatolog Jarosław Szuta, specjalista z zakresu stomatologii, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończone Podyplomowe Studia z zakresu prowadzenia działalności w opiece medycznej WUM, Studium implantologii praktycznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS, Członek European Association of Dental Implantologits EDI, uczestnik licznych szkoleń kursów i seminariów specjalistycznych u wykładowców krajowych i zagranicznych z zakresu protetyki, implantoprotetyki, chirurgii stomatologicznej, implantologii, stomatologii zachowawczej oraz endodoncji. Odbywał staż w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Orłowskiego w Warszawie, Wolontariat w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Twarzowo - Szczękowej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Obecnie  zajmuje się implantologią, protetyką, implantoprotetyką, chirurgią stomatologiczną, stomatologią zachowawczą z endodoncją. Przyjmie dorosłych oraz młodzież od 14 r. ż. Znajomość języka angielskiego, rosyjskiego i francuskiego. Dodatkowe zainteresowania: sport, a szczególnie wspinaczka.  Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

lek. Wyderka Arletta

Lekarz stomatolog Arletta Wyderka, specjalista II stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie prawa medycznego, bioetyki, socjologii medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała między innymi w I Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Doktor zajmuje się stomatologią zachowawczą oraz profilaktyką. Konsultuje dorosłych oraz dzieci powyżej 5 r. ż. Znajomość języka angielskiego. Stomatologia (dentystyka) jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, patologią oraz leczeniem jamy ustnej, zębów, błony śluzowej oraz przyzębia.  W ramach dziedziny wyróżnia się stomatologię zachowawczą z endodoncją, pedodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną,  protetykę, implantologię oraz ortodoncję.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.